2_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013

2_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013