1_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013

1_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013