4_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013

4_Minha LEE_opening view at gallery HIRAWATA_2013